• SNAGA MW
  • 1X8
  • 1X0,45
  • 8
  • 0,45
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbine
  • Generalni remont turbine
  • Izrada ležajeva turbine
  • Izrada ležajeva turbine
  • SNAGA MW
  • 2X6,4
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbine
  • SNAGA MW
  • 2X6,4
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbine
  • SNAGA MW
  • 1X8,5
  • 1X2,4
  • 8
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Statičko i dinamičko podešavanje regulacije na turbini
  • Statičko i dinamičko podešavanje regulacije na turbini
  • Nabavka radijalnih ležajeva za turbine
  • SNAGA MW
  • 0,45
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka zaptivnog sredstva za reg. ventile „PAMPUS“
  • SNAGA MW
  • 7
  • 2,4
  • 175 kW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • „KKK“
  • „KSB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Defektaža turbine i reduktora
  • Defektaža turbine i reduktora
  • Defektaža turbine
  • Defektaža pumpi kom 5
  • SNAGA MW
  • 1X1,3
  • 1,3
  • PROIZVOĐAČ
  • "DE LAVAL"
  • "DE LAVAL"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbine i generatora sa intervencijom na regulacionom sistemu
  • Defektoskopska ispitivanja stanja metala metodama bez razaranja
  • SNAGA MW
  • 1X1,3
  • 1,3
  • PROIZVOĐAČ
  • "DE LAVAL"
  • "DE LAVAL"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbine i generatora sa intervencijom na regulacionom sistemu
  • Izrada kliznih ležajeva sanacija vretena BZV ventila
  • SNAGA MW
  • 1X12,5
  • 0,75
  • PROIZVOĐAČ
  • "KTZ"
  • "JUGOTURBINA -SULZER"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Intervencija na regulacionom sistemu
  • Servis na regulacionom sistemu diesel motora i puštanje u probni pogon
  • SNAGA MW
  • 1X12,5
  • PROIZVOĐAČ
  • "KTZ"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Intervencija na regulacionom sistemu
  • SNAGA MW
  • 1X12,5
  • PROIZVOĐAČ
  • "KTZ"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija turbine
  • SNAGA MW
  • 1X0,285
  • 0,315
  • 0,315
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • .
  • "RUSKI"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbine i reduktora
  • Montaža i probni pogon elektronapojne pumpe PZ100-56-2
  • Ispitivanja pozicija napojne pumpe PZ100-53, PZ100-56-2 i PZ100-56 „NDT“ metodama (defektoskopska ispitivanja)
  • SNAGA MW
  • 12
  • 282kW
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • 1370kW
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "KTZ"
  • "JUGOTURBINA"
  • TIP P3-100-56-2 kom. 2
  • TIP VSN27-10/7 kom. 1
  • .
  • .
  • "JUGOTURBINA"
  • "TOSI - WESTINGHOUSE"
  • TIP P4
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turboagregata
  • Remont turbine i reduktora
  • Remont elektronapojne pumpe
  • Remont napojne turbinske pumpe
  • Pripadajuća oprema TA (ejektor, kondenzator, kondenzatorske pumpe kom. 2, i hladnjaci ulja kom. 2)
  • Remont dizel motora M412 i M413
  • Remont dizel motora 6AL 25/30
  • Remont turbine i multiplikatora
  • Remont višestepene centrifugalne pumpe P4
  • Nabavka rezervnih delova
  • SNAGA MW
  • .
  • 1370kW
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont kompresora 05 K1A, 05 K1B, 05 K2, 35 KM01A, 35 KM01B, 42 K-01B, 42 K-01C
  • Remont turbine 31PT51B i 04K2
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont dizel motora 5BF25
  • Remont ventilatora R1A
  • SNAGA MW
  • 1x28
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • „SUNDYNE“, „JGT“, „WORTINGTON“ „DOSAPRO“
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont pumpi
  • Remont aktuatora 13R1 i 13R2
  • SNAGA MW
  • 1370kW
  • .
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "TOSI - WESTINGHOUSE"
  • TIP P4
  • .
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i multiplikatora
  • Remont višestepene centrifugalne pumpe P4
  • Remont kompresora 05 K1A, 05 K1B, pogon izomaxa
  • Remont ventilatora R1A
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "WOODWARD"
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Nabavka rezervnih delova za „"WOODWARD"“ regulator
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "WOODWARD"
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Nabavka rezervnih delova za „"WOODWARD"“ regulator
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "WOODWARD"
  • „VARNOST“ „TEP“
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Nabavka rezervnih delova za „"WOODWARD"“ regulator
  • Nabavka provodnih izolatora i neonskih svetiljki sa reatestacijom
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "WOODWARD"
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Nabavka rezervnih delova za „"WOODWARD"“ regulator
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • 6,7
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • "WOODWARD"
  • "DE LAVAL"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka rezervnih delova za "WOODWARD" regulator
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • Metalizacija rotora kompresora i mašinska obrada brušenjem i poliranjem
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • 1x5
  • 1x3
  • .
  • 2x6
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • .
  • "ENGLISH ELECTRIC"
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont
  • Generalni remont
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Izrada grafitnih zaptivača za labirintne kutije turbine
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • 2x6
  • 2,4
  • 0,38
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • .
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Remont turbine
  • Nabavka rezervnih delova
  • Nabavka rezervnih delova
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • SNAGA MW
  • .
  • 5
  • 3
  • 1x5
  • 1x3
  • 1x5
  • 1x3
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • "ENGLISH ELECTRIC"
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Nabavka rezervnih delova
  • Nabavka rezervnih delova
  • Defektoskopska ispitivanja turbinskih delova i rotora
  • Defektoskopska ispitivanja turbinskih delova i rotora
  • Generalni remont
  • Generalni remont
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • SNAGA MW
  • .
  • 1x5
  • 1x3
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • "GENERAL ELECTRIC"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Generalni remont turbokompresora
  • Generalni remont turbokompresora
  • SNAGA MW
  • 1x11,5
  • PROIZVOĐAČ
  • „SIEMENS“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbogeneratora
  • SNAGA MW
  • 1x2,4
  • .
  • 2,4
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • .
  • "JUGOTURBINA"
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Nabavka rezervnih delova za turbinu
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • 2,4
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "JUGOTURBINA"
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Nabavka rezervnih delova za turbinu
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • Servisiranje „"WOODWARD"“ i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Godišnji ugovor na održavanju rotacione opreme (turbine, pumpe, kompresori, duvaljke i ostalo)
  • SNAGA MW
  • 1x2,4
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont
   turbokompresorskog seta
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija turbokompresorskog seta
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija turbine
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija turbine i vakumskog sistema
  • SNAGA MW
  • .
  • 5,15
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont
  • Izrada kliznih ležajeva
  • SNAGA MW
  • 1x5,15
  • 5,15
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbokompresorskog seta, zamena rotora gasne turbine i sanacija oštećenog rotora gasne turbine (rezervni rotor)
  • Izrada labirintnih limova za parne zaptivače
  • SNAGA MW
  • 1x5,15
  • 5,15
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbokompresorskog seta, zamena rotora gasne turbine i sanacija oštećenog rotora gasne turbine
   (rezervni rotor)
  • Izrada labirintnih limova
   za parne zaptivače
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Intervencija – podešavanje regulacije
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Intervencija na regulacionom sistemu turbine – podešavanje regulacije
  • SNAGA MW
  • 1x5,15
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija turbo kompresorskog seta
  • SNAGA MW
  • 1x15,7
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbo kompresorskog seta
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija turbo kompresorskog seta
  • SNAGA MW
  • 5,15/15
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • 7,5 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine
  • Izrada kliznih ležajeva
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i reduktora
  • SNAGA MW
  • 0,34 MW
  • 7,5 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „KKK“
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine
  • Remont i baždarenje sigurnosnih ventila (RETURN ventili)
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i reduktora
  • SNAGA MW
  • 1X7,5
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine
  • SNAGA MW
  • 2X0,110
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont
  • SNAGA MW
  • 1x14,727
  • 1x8,613
  • 1x3
  • 1x2,072
  • PROIZVOĐAČ
  • „MITSUBISHI"
  • „MITSUBISHI"
  • „MITSUBISHI"
  • „MITSUBISHI"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbo kompresorskog seta i pripadajuće opreme
  • Generalni remont turbo kompresorskog seta i pripadajuće opreme
  • Generalni remont turbo kompresorskog seta i pripadajuće opreme
  • Generalni remont turbo kompresorskog seta i pripadajuće opreme
  • SNAGA MW
  • 1x7,5
  • 1x7,5
  • .
  • .
  • 1x7,5
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • „KONČAR“
  • „JASTREBAC“ NIŠ
  • „JASTREBAC“ NIŠ
  • „FCB“ „KONČAR“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont
   turbo generatorskog seta
  • Sanacija uzroka povećanih vibracija na generatoru tip F1334-2 „KONČAR“
  • Remont višestepenih pumpi BP250-5, BP200-7 i BP100-7
  • Rezervni delovi pumpi BP250-5, BP200-7 i BP100-7
  • Merenje vibro stanja turboagregata 7,5 MW, napojne pumpe i ventilatora svežeg vazduha
   Dinamičko uravnoteženje rotora generatora 7,5MW i sanacioni radovi na ležajnim kućištima generatora i budilice.
   Izrada kliznog ležaja reduktora
   Ispitivanja stanja pozicija turboagregata “NDT” metodama (defektoskopska ispitivanja)
   Remont hladnjaka ulja i filtera ulja
   Remont i baždarenje sigurnosnih ventila (RETURN ventili)
   Izrada i montaža termoizolacionih jastuka za turbinu 7,5 MW
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • 0,34 MW
  • 7,5 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • „KKK“
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont
   turbo generatorskog seta
  • Generalni remont turbo pumpe
  • Merenje vibro stanja turbo agregata
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbogeneratora
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • 0,34 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • „KKK“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbogeneratora
  • Remont turbopumpe
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • 0,34 MW
  • 0,45 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • „KKK“
  • „JGT“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbogeneratora
  • Remont turbopumpe
  • Remont turbopumpe
  • SNAGA MW
  • 7,5 MW
  • 0,34 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • „KKK“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbogeneratora
  • Remont turbopumpe
  • SNAGA MW
  • 0,250
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • „JGT
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka i ugradnja labirintnih limova za parne zaptivače turbine
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • 0,250
  • 3,11
  • 0,75
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • „JGT"
  • „JGT"
  • "JUGOTURBINA"-SULZER
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka i ugradnja labirintnih limova za parne zaptivače turbine
  • Nabavka i ugradnja labirintnih limova za parne zaptivače turbine
  • Servis na regulacionom sistemu dizel motora i puštanje u probni pogon
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • 3,1
  • 3,5
  • 16
  • 250
  • 3,5
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "SULZER"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbine
  • Revizija turbine
  • Revizija turbine
  • Remont turbine-2 kom
  • Generalni remont kompresora
  • SNAGA MW
  • 16
  • 11,9
  • 3,5
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija
  • Remont
  • Revizija
  • SNAGA MW
  • 3,1
  • 250
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Revizija
  • Remont (2 kom)
  • SNAGA MW
  • 16
  • 3,1
  • 11,9
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont I konzerviranje turbine 16 MW
  • Remont I konzerviranje turbine 3,1 MW
  • Remont I konzerviranje turbine 11,9 MW
  • SNAGA MW
  • 16
  • 3,1
  • 11,9
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont I konzerviranje turbine 16 MW
  • Remont I konzerviranje turbine 3,1 MW
  • Remont I konzerviranje turbine 11,9 MW
  • SNAGA MW
  • 3,4
  • 0,250
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont I konzerviranje turbine 3,4 MW
  • Remont I konzerviranje turbine 2,250 MW
  • SNAGA MW
  • 4,5
  • 350
  • 500
  • PROIZVOĐAČ
  • „BBC“
  • „KKK“
  • (Ruska)
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont
  • Remont
  • Remont
  • SNAGA MW
  • 1x2,5
  • PROIZVOĐAČ
  • „BBC“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turboseta
  • SNAGA MW
  • 4,5
  • PROIZVOĐAČ
  • „BBC“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Defektaža turbina „BBC“, 4,5 MW
  • SNAGA MW
  • 3,5
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • T. K. Set supervizija kod demontaže
  • SNAGA MW
  • 16,5
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont
  • SNAGA MW
  • 7
  • PROIZVOĐAČ
  • „JGT“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbogeneratora
  • SNAGA MW
  • 7
  • PROIZVOĐAČ
  • „JGT“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbogeneratora
  • SNAGA MW
  • 7,5
  • PROIZVOĐAČ
  • „FCB“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont
  • SNAGA MW
  • 2
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont
  • SNAGA MW
  • 4,6
  • 250
  • PROIZVOĐAČ
  • "SIEMENS"
  • „KKK“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont
  • Remont
  • SNAGA MW
  • 12
  • 1,6
  • PROIZVOĐAČ
  • (Ruska)
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont
  • Remont
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • .
  • .
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont elektronapojne pumpe
  • Remont turbine PT12
  • Remont
  • Remont ekstraktora u Koksari - 2 kom
  • SNAGA MW
  • 2,4
  • PROIZVOĐAČ
  • "BORSIG"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbokompresora
  • SNAGA MW
  • 2,4
  • PROIZVOĐAČ
  • "BORSIG"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbokompresora
  • SNAGA MW
  • 1,6
  • PROIZVOĐAČ
  • „MITSUBISHI“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Reparacija kliznih ležajeva
  • SNAGA MW
  • 1,9
  • 1,9
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka sonde za merenje vibracija
  • Vibrodijagnostika turbokompresora
  • SNAGA MW
  • 2x2
  • 2x2
  • PROIZVOĐAČ
  • „4RVZ“
  • „4RVZ“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Izrada kliznih ležajeva za turbo kompresor
  • Generalni remont turbokompresora
  • SNAGA MW
  • 2x2
  • PROIZVOĐAČ
  • „4RVZ“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont turbokompresora
  • SNAGA MW
  • 125
  • 125
  • PROIZVOĐAČ
  • “ZAMECH”
  • “ZAMECH”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Izrada kliznih ležajeva za turbinu i generator
  • Podešavanje regulacije i probni pogon
  • SNAGA MW
  • 125
  • 125
  • PROIZVOĐAČ
  • “ZAMECH”
  • “ZAMECH”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Izrada kliznih ležajeva za turbinu i generator
  • Podešavanje regulacije i probni pogon
  • SNAGA MW
  • 60
  • PROIZVOĐAČ
  • “SIEMENS”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka el. magnetnog ventila “HERION”
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “KSB”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont dubinske višestepene pumpe
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “JASTREBAC” NIŠ
  • “JASTREBAC” NIŠ
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Rezervni delovi za višestepene napojne pumpe
  • Generalni remont višestepene napojne pumpe
  • SNAGA MW
  • 0,175
  • 0,030
  • 0,030
  • PROIZVOĐAČ
  • "MWM"
  • "MWM"
  • "MWM"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont dizel-elektro agregata NO BREAK na Aerodromu BEOGRAD
  • Remont dizel-elektro agregata NO BREAK na Aerodromu BEOGRAD
  • Remont dizel-elektro agregata NO BREAK na Aerodromu Tivat
  • SNAGA MW
  • 0,250
  • PROIZVOĐAČ
  • "MWM"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont dizel-elektro agregata
`
  • SNAGA MW
  • .
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • „MAK“
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje dizel motora i regulacije "WOODWARD" sa probnim pogonom
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • 0,6
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • „MAK“
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Sanacija provrta temeljnih ležajeva na bloku motora Brušenje radilice Sanacija klipnjače, brušenjem provrta
   velike pesnice
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • 0,35
  • 0,35
  • 0,35
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Montaža i probni pogon turbonapojne pumpe (reduktor)
  • Montaža i probni pogon
  • Izrada projekta automatike, izrada elektro ormara sa automatikom i montaža, konstrukcija i izrada uređaja za ručno startovanje turbo uljne “VOITH” spojnice
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “VARNOST” “TEP”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka provodnih izolatora i neonskih svetiljki sa reatestacijom
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “VARNOST” “TEP”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka provodnih izolatora i neonskih svetiljki sa reatestacijom
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Dinamičko uravnoteženje rotora dimnih gasova na licu mesta
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • "WOODWARD"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servisiranje “"WOODWARD"” regulatora i podešavanje na ispitnom stolu
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “LINDE”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont rashladnog kompresora
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “LINDE”
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Generalni remont rashladnog kompresora
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “POLAR 4” TERMOMEHANIKA
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Servis rashladnog klipnog kompresora
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • .
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Izrada kliznog ležaja od NOILONA za drobilicu kamena
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “POLAR 4” TERMOMEHANIKA
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka rezervnih delova za kompresor
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “POLAR 4” TERMOMEHANIKA
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka rezervnih delova za kompresor
  • SNAGA MW
  • .
  • PROIZVOĐAČ
  • “POLAR 4” TERMOMEHANIKA
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Nabavka rezervnih delova za kompresor
  • SNAGA MW
  • 370 kW
  • PROIZVOĐAČ
  • „WORTHINGTON“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i kompresora
  • SNAGA MW
  • 370 kW
  • PROIZVOĐAČ
  • „WORTHINGTON“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i kompresora
  • SNAGA MW
  • 370 kW
  • PROIZVOĐAČ
  • „WORTHINGTON“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i kompresora
  • SNAGA MW
  • 370 kW
  • PROIZVOĐAČ
  • „WORTHINGTON“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i kompresora
  • SNAGA MW
  • 370 kW
  • PROIZVOĐAČ
  • „WORTHINGTON“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine i kompresora
  • SNAGA MW
  • 7 MW
  • PROIZVOĐAČ
  • "JUGOTURBINA"
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont turbine
  • SNAGA MW
  • 2500 kW
  • 1500 kW
  • PROIZVOĐAČ
  • „ESCHER WYSS“
  • „BÖRSIG“
  • OPIS IZVRŠENIH RADOVA
  • Remont centrifugalnog kompresora MCR – 1/200
  • Remont centrifugalnog kompresora
   C - 110
Design by NewDesign